top of page

Remebering the marshal law and Solidarity 

I. Swiatczak, President CPC BC presents Bronz Canadian Polish Congress Pin to Andrew Dobrowolski, Vice-President CPC BC, Director member of National Board of Directors of Canadian Polish Congress and Millenium Fund Coordinator

MC of the event, Elizabeth Kozlowski

15th Anniversary BELVEDERE

Honorary CPC BC plaque presented to the President of Belweder Polish North Shore Association Urszula Sulinska and members of the organization.

Scholarships awarded to the students presented by Andrew Dobrowolski. Additional award the ebook '500 days across Canada' funded by CPC BCC

P1220703

On behalf of Mary and Edward Gacek - plaque was accepted by Elizabeth Narodowski

Elzbieta Skrzymowska, President SPK No 3 congratulated Consul Marcin Trzcinski on the 25th Anniversary of Polish Consulate in Vancouver

Ebook by Jakub Muda '500 Days Across Canada' presented by CPC BC to recognize her volunteer efforts in the community

Mrs. Halina Skowronska received the Honorary Canadian Polish Congress Diploma for her active participation in works of the Polish Women Federation

I. Swiatczak, President CPC BC H. Skowronska, Polish Women Federation A. Dobrowolski, Vice-President CPC BC

Jadwiga Dobrowolska was awarded Canadian Polish Congress Diploma for her active support and ongoing help with documenting the events for CPC BC

P1220676
P1220674

Children - Polish School in Surrey OLGC

Polonez Dance Group

Polonez Dance Group

Choir 'In Polish Tunes'

Choir - 'In Polish Tunes'

M. Sapieha

Plk.Franciszek hr.KOSS - kawaler Zlotego Krzyza Virtuti Militari- z rak ks.Jozefa Poniatowskiego ,Zlotej Legii Honorowej -z rak Cesarza Napoleona zostal odznaczony posmiertnie 11 listopada 2017r. przez Kapitule Orderu Sapiehow- Krzyzem Wielkim ORDERU- GLORIA POLONIAE za wysadzenie w powietrze na osobisty rozkaz Cesarza Napoleona-KREMLA w 1812 r.Uroczystosc w obecnosci przedstawicieli najwyzszych wladz odbyla sie w Warszawie 11list.2017r.

On Nov 12, 2017, Canadian Polish Congress BC, CPC member organizations and Polonia celebrated the 99th Anniversary of Polish National Independence.  Special thanks to Polish Consulate in Vancouver for sponsoring the reception. 

 

There were many reasons to celebrate in our community here in Vancouver area.

 

The following active members were  recognized: 

 

Andrew Dobrowolski - Bronz CPC/KPK Honorary Pin  for his work as Vice President of CPC BC, Coordinator of Millenium Fund and Director - Board Member of National  Canadian Polish Congress 

 

CPC BC Honorary Plaques

 

North Shore Polish Association Belweder - in recognition of  The 15th Anniversary of serving the Polish community

 

Mary and Edward Gacek for outstanding efforts to support Canadian Polish community, its many organizations, and countless initiatives. 

 

CPC Honorary Diplomas:

 

Jadwiga Dobrowolska for her help organizing events for Canadian Polish Congress and her work on the photo- documenting all the events. 

 

Hanna Skowronska  - for her active participation in works of The Polish Women Federation

 

The following students received scholarships: 

Kalina Blonska and Monica Sowinski

 

Special thanks to all members of CPC BC for their help in decorating and organizing the event, to Mrs. Elizabeth Kozlowski for being the Master of Ceremony, and to Polish Veterans Association for sponsoring the venue, to lovely members of Polish Women Federation for help with handing out the ribbons:  

Ela Zalech, Hanna Skowronska, Krystyna Mikołajczuk,  Danuta Potworowska. 

 

Pictures: J. Dobrowolska, A. Sobieski, R. Slawski

 

 

 

 

 

Dance Group Polonez
Krakowiak
Polish Saturda School Surrey
'Polish Tunes' - choir
P1220731
P1220741
P1220720
P1220718
bottom of page