top of page

 

Canadian Polish Millennium Fund

 

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrzescijanskiej 

 

The Canadian Polish Millennium Fund was created to commemorate the millennial anniversary of Christianity in Poland observed in 1966.  Initiated at a General Convention of representatives of the Polish community in Canada in 1960, the Fund was created by Letters Patent issued in 1964. 

The goal of the Fund is to promote the Polish culture in Canada and to preserve the Polish language.  The objectives of the fund include aiding and encouraging education among people of Polish origin and descent, establishing scholarships and fellowships for students, financing the publication of scientific and literary works relating to Polish history and culture, supporting Polish schools, libraries, academic institutions, Polish Scouts and other Polish community youth organizations in Canada.

To find out about Millenium Fund criteria and grants  for Canadian Polish Organizations and Canadian Polish Students as well as deadlines to apply please refer to the website below.

With prepared application please contact Andrew Dobrowolski, as appliction requires signed recommendation from Canadian Polish Congress BC.  More informations ; 

 

http://www.millenniumfund.ca/grants.htm

 

 

Printable Application FORM 

 

Iwona Swiatczak  - Millenium Fund Coordinator 2015-2021 ( Kurator Millenium Fund ), member of Board of Canadian Polish Congress BC , and Tri-City Polonez Association. 

 

Please contact Iwona at email: kpkbritishcolumbia@gmail.com

Andrzej Dobrowolski  - Millenium Fund Coordinator 2015-2021 ( Kurator Millenium Fund ), member of Board of Canadian Polish Congress BC , and Tri-City Polonez Association. 

 

Please contact Andrzej at email: jadobro@telus.net 

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrzescijanskiej 

 

Inicjatywa powołania do życia Funduszu Wieczystego Milenium została przyjęta jako jeden z celów obchodów Milenium Polski Chrześcijańskiej na wielkim Zjeździe przedstawicieli społeczeństwa polskiego w Kanadzie w 1960 roku.

Celem Funduszu jest promowanie kultury polskiej w Kanadzie i zachowania języka naszych przodków. Cele obejmują wspieranie i zachęcanie do edukacji osób polskiego pochodzenia, udzielanie stypendiów dla studentów, finansowanie publikacji prac naukowych i literackich związanych z polską historią i kulturą, wspieranie polskich szkół, bibliotek, uczelni, ruchu harcerskiego i innych polskich organizacji młodzieżowych w Kanadzie.

 

Każdego roku kalendarzowego Fundusz Wieczysty Milenium przyznaje stypendia dla osób i organizacji, takich jak instytucje edukacyjne, instytucje kultury, organizacje społeczne i młodzieżowe i dla autorów opublikowanych książek, które dotyczą Polski lub spraw Polonijnych. Informacje na temat kryteriów, terminów składania wniosków, oraz formularze wniosków można znaleźć na tej stronie internetowej w sekcji Podania o Stypendia.

What grants are available and how to apply select below 

info Polish                           info English

Jun 22, 2016 - KPK BC - last session before the Summer, the Mllenium Fund coordinator A. Dobrowolski is presenting the organizations with the sponsorship cheques.  

Kelowna - Polish school

Kelowna - Polish school

CPC BC - Jun 22 2016

CPC BC - Jun 22 2016

April 23, 2016 - marks 50th Anniversary of Millenium Fund. On the picture we see all Curators of Millenium Fund  - Toronto. 

bottom of page