History of ZHP - Polish Scouts in BC 

Group Photo Polish Scouts

 

Zdjecie Zbiorowe Zuchow, Harcerzy i Wedrownikow przed Kosciolem Sw Kazimierza

 

From the right members of KPH

J. Urbanowski, Dz. Harc, Z.Buczewski, F.Blacharska

Oct 15, 1986 - slideshow

 

Ks. Kardynal Jozef Glemp is visiting Polish Community in Vancouver.

 

On the first picture from the left:

Hufcowy Riszard Ozimowski

Hufcowa Alicja Krysiak (Urbanowska)

Ks. Kardynal Jozef Glemp

Przewodniczacy Rady Parafialnej Jozef Urbanowski